Danh sách Top 10 nhà cung cấp Hosting cá nhân

Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
30.000đ 300MB 5GB
Với mức giá rẻ, hosting cá nhân của TENTEN phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng là sinh viên, cá nhân mới sử dụng website trong giai đoạn đầu phát triển
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
30.000đ 300MB 5GB
Hosting cá nhân giá rẻ chỉ dành cho các đối tượng quan tâm về giá. Mức độ ưu tiên hỗ trợ khách hàng ở mức bình thường.
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
32.000đ 300MB 6GB
Gói hosting cá nhân B100: Email 10 địa chỉ, Sub domain: từ 1 tăng lên 3, Ftp Accounts: 1
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
35.000đ 300MB 5GB
Cung cấp hosting Việt và hosting server Hoa Kỳ.
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Gói hosting cá nhân Start: Email 10 địa chỉ, Sub domain: 3, My SQL: 0
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Gói hosting dành cho sinh viên: Email 10 địa chỉ, Sub domain: 3, MSSQL 2005/2008: 0
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
50.000đ 500MB 10GB
Database, FTP account, Sub Domain không giới hạn
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
594.000đ/năm 300MB 5GB
Hosting được quản lý thông qua hệ thống Parallels Plesk.
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
60.000đ/năm 600MB 15GB
Gói hosting giá thấp nhất Medium: Tài khoản FTP/Database: 2, Mail box: 10